ANVÄNDARVILLKOR

Allmänna villkor | Paygoo Gift | Paygoo Reload

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PAYGOO SINA DIGITALA TJÄNSTER - HEMSIDOR & MOBILE TJÄNSTER

1. Behandling av personuppgifter
2. Försiktighetsåtgärder mot bedrägerier
3. Fel och liknande på Paygoo sina digitala tjänster
4. Länkar
5. Immateriella rättigheter

1. Behandling av personuppgifter
Paygoo AB är föremål för sekretess om kundinformation. Kunddata till en tredje part kan fortfarande hända med samtycke av kunden och hur Paygoo är skyldig enligt lag att lämna över sådana uppgifter.

2. Försiktighetsåtgärder mot bedrägerier
Paygoo uppmuntrar alla sina kunder att säkerställa god säkerhet på den utrustning som används för att använda Paygoos tjänster. Att man har en medvetenhet om att ställa in enhetens brandvägg och att man har ett uppdaterat antivirusprogram och antispionprogram. Observera att om inloggningssidan för mina sidor har ändrat utseende eller den begärda informationen er annan än vad man normalt upplever.
Industrin har upplevt att brottslingar försöker lura kunder genom att övertala kunder att ge personnummer och lösenord på en webbsida som liknar Paygoos.
Kom ihåg att alla personliga koder och lösenord måste hållas hemligt, även mot personer som representerar Paygoo eller myndigheter. Paygoos personal kommer aldrig att be om sådan information. Paygoo uppmuntrar också alla sina kunder att inte ha sitt personliga lösenord nedskrivna. Paygoo rekommenderar att byta lösenord regelbundet för att stärka säkerheten.

3. Fel och liknande på Paygoo sina digitala tjänster
Paygoo anser informationen i sina digitala kanaler för att vara tillförlitliga, men kan inte garantera att den information är korrekta, fullständiga eller tillgängliga. Paygoo frånsäger sig allt ansvar för fel, försummelser och bristande tillgänglighet på sidorna, och anger att sådana fel inte kan åberopas som grund för krav mot Paygoo.

4. Länkar
Länkarna som läggs ut på vår hemsida är avsedda att hjälpa kundernas informationsbehov.
Paygoo tar inget ansvar för material som skapats eller publicerats av tredje part, även om sidorna innehåller länkar till sådana webbplatser. Tredje part ansvarar för publicering på sina webbplatser och att dom är i överensstämmelse med lagar och förordningar. Vi tar inget ansvar för fel, försummelser och bristande tillgång på sådana platser.

5. Immateriella rättigheter Paygoo har alla immateriella rättigheter till webbplatsen, och otillåten användning av innehåll på sidorna är inte tillåtet . Svensk lag reglerar förhållandet mellan Paygoo och användare av webbplatsen www.paygoo.se, och eventuella tvister avgörs av svensk domstol.

PAYGOO GIFT

1. Presentkortet
2. Definitioner
3. Köp och aktivering av presentkortet
4. Användning av kortet
5. Transaktioner
6. Transaktioner i utländsk valuta
7. Kontrollera ditt saldo
8. Kortets utgångsdatum
9. Inlösen
10. Ansvar
11. Ändringar i användarvillkoren
12. Uppsägning av avtalet
13. Allmänt
14. Information om betaltjänster
15. Klagomål och kontaktinformation
16. Så använder vi dina uppgifter
17. Översiktstabell – avgifter
18. Kontakt vid nödfall

1. Presentkortet
1.1 Dessa användarvillkor gäller för alla användare av ett PAYGOO Mastercard® Gift-kort (”presentkortet”). Genom att använda kortet bekräftar du ditt samtycke till dessa användarvillkor.

1.2 Presentkortet erbjuds av Paygoo AS (partnervarumärkespartner) och utfärdas av UAB PayrNet. UAB PayrNet är auktoriserat av Financial Conduct Authority att bedriva elektroniska penningtjänstverksamheter under (EMI) licens 900594 i Storbritannien och (EMI) licens LB001994 i Litauen.

1.3 Du kommer köpa presentkortet i SEK. Alla hänvisningar till denna valuta i dessa villkor är relevanta för dig.
1.4 Efter första köp går det inte att sätta in mer pengar på presentkortet, med undantag för när återförsäljaren betalar tillbaka ett köp till presentkortet.
1.5 Presentkortet är en produkt för e-pengar och omfattas därför inte av brittiska Financial Services Compensation Scheme. Om UAB PayrNet mot förmodan skulle gå i konkurs kan pengarna på ditt kort bli värdelösa och oanvändbara, och du förlorar till följd av detta pengarna.

1.6 Dessa användarvillkor finns på vår hemsida www.paygoo.se. Du kan när som helst under tiden de gäller begära en kopia av användarvillkoren.

2. Definitioner
I dessa användarvillkor har följande ord och uttryck följande betydelse, som visas bredvid orden: Bankomat – automatisk bankomat eller uttagsautomat;
Bankdag – en dag från måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 17.00 (brittisk tid), med undantag för offentliga helgdagar i England och Wales;
Presentkort – ditt Paygoo MasterCard Prepaid Gift Card (inklusive ersättningskort);
Kortleverantör – MasterCard
Avgifter – ett antal olika avgifter som kan tas ut för att köpa och använda kortet;
PIN-kod – den personliga säkerhetskod som används med kortet;
Kortvärde – det maximala beloppet som kan finnas på kortet;
Säljare – en återförsäljare eller leverantör av varor och/eller tjänster som accepterar betalning med kort, kortnummer, PIN-kod eller kort och signatur;
Översiktstabell – Översikt över kortets avgifter, gränser och begränsningar;
Säljarens bank – banken som används av säljaren i samband med mottagandet av utbetalningar från transaktioner.
Verifiering av identitet – du bekräftar din personliga identitet och adress genom att göra en elektronisk verifiering av dina uppgifter eller genom att tillhandahålla dina ID-handlingar.
Vi/Oss/Vår(a) – UAB PayrNet eller samarbetspartner som agerar på våra vägnar;
År – en period på 12 månader från att kortet utfärdats och varje 12-månadsperiod efter det
Du/Din(a) – den person eller medarbetare som har mottagit kortet och har behörighet att använda kortet enligt villkoren i detta avtal.

3. Köp och aktivering av presentkortet
3.1 Efter köp är det maximala värdet som kan sättas in på kortet 1 500 svenska kronor, med förbehåll för punkterna 3.3 och 3.3.1. Presentkortet kommer aktiveras vid inköpsstället och medlen på presentkortet kommer vara tillgängliga omgående efter köp, men kortet måste aktiveras före användning. Detta kan enkelt utföras på www.paygoo.se eller genom att SMS:a AKTIVERA <space> ditt kund-ID till 72323.
3.2 Om presentkortet köps via internet, är det maximala värdet som kan sättas in på kortet 1 500 svenska kronor, med förbehåll för punkterna 3.3 och 3.3.1. Presentkortet måste aktiveras. Du kan aktivera kortet på vår webbplats www.paygoo.se, eller via SMS genom att skriva AKTIVERA och skicka det till 72323. Vanligtvis finns medlen tillgängliga på presentkortet omgående efter aktivering.
3.3 Kortet kan inte återanvändas på något sätt. Och efter första insättningen är använd ska kortet förstöras genom att klippa det i två delar och sedan kasseras.
3.3.1 Vid registrering lagrar vi ditt mobilnummer i identifieringssyfte.

4. Användning av kortet
4.1 A Den som köper presentkortet kan använda det eller ge det till en annan person som present. Före användning ska presentkortet undertecknas på baksidan av personen som kommer använda det.

4.2 Presentkortet är avsett för användning i butik, i detaljhandeln i ursprungslandet för köpet. I Norge gäller det för Norge och samma sak gäller för våra svenska och finska presentkort. Visa kortet vid betalningstillfället. Använd det som fullständig eller delbetalning av ditt köp, och i det senare fallet kommer du behöva betala resten av köpesumman med alternativa medel, till exempel kontanter eller bank- eller kreditkort, förutsatt att säljaren godtar en kombination av betalningsmetoder.
4.2.2 Det går in att sätta in mer pengar på presentkortet efter köp.
4.3 Du får inte göra inköp som överstiger det tillgängliga beloppet på presentkortet. Saldot minskar med ett belopp som motsvarar summan för dina inköp. Om ett köp överstiger det tillgängliga saldot på kortet eller aktuella kortbegränsningar kommer transaktionen att avvisas.
4.4 Presentkortet är inte ett bankkort som stöds av ett bankkonto och är inte på något sätt kopplat till ett bankkonto. Det är inte heller ett garantikort, betalkort eller kreditkort. Du får inte någon ränta på de pengar som du fyller på.

4.4.1 Du får inte använda presentkortet för:
4.4.2 förhandsgodkända regelbundna betalningar;
4.4.3 kontanttransaktioner, inklusive kontantuttag, kontanter från en bank, betalningsorder, resecheckar, utländsk valuta, på växlingskontor eller olagliga syften.
4.5 Kortet kan inte användas i situationer där det inte är möjligt för säljaren att bekräfta elektroniskt att du har tillräckligt saldo på kortet för att genomföra transaktionen. Det gäller transaktioner på till exempel tåg, fartyg och vissa inköp under flygresor.

4.6 Vi förbehåller oss rätten att stoppa, upphäva eller begränsa kortets eller PIN-kodens användning om vi har rimliga skäl avseende:

4.6.1 kortets, kortnumrets eller PIN-kodens säkerhet och
4.6.2 misstankar om otillåten eller olaglig användning av ditt kort eller PIN-kod. I dessa fall har vi rätt att stoppa, upphäva eller begränsa kortets eller PIN-kodens användning, och meddelar dig, om möjligt, om våra kommande åtgärder samt skälet till dessa. Om vi inte har möjlighet att informera dig i förväg ger vi dig besked snarast möjligt i efterhand. Kravet på att informera dig gäller inte i situationer där detta skulle kunna påverka säkerhetsåtgärder eller om det skulle vara olagligt.
4.7 Vi tar inget ansvar för kvalitet, säkerhet, legalitet eller någon annan aspekt för varor eller tjänster som köps med kortet. Vi tar inget ansvar om säljare inte accepterar kortet.

4.8 Vi säljer inte presentkortet till personer under 13 år.

5. Transaktioner
5.1 Du samtycker till att all användning av kortet, kortnumret och PIN-koden fungerar som ditt godkännande av transaktionen.

5.1.2 Vi är berättigade till att anta att transaktionen var godkänd av dig när magnetremsan på kortet drogs av säljaren, när det finns ett signerat försäljningskvitto eller när relevant information tillhandahålls av säljaren som ger dem rätt att handlägga transaktionen.
5.2 Efter att du har godkänt en transaktion och den har skickats till oss, eller så snart du har gett ditt godkännande till säljaren för en förhandsgodkänd betalning kan du inte längre stoppa den.

5.3 Vi förbehåller oss rätten att avvisa en transaktion.Detta kan ske om den aktuella telefon- eller datoranslutningen är upptagen. Det kan även ske om:

5.3.1 en transaktion överstiger det tillgängliga saldot på kortet eller
5.3.2 en transaktion överstiger någon av dina kortgränser eller
5.3.3 vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa de regler som gäller för ditt korts betalningssystem eller
5.3.4 vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa lagstiftningen eller agera enligt god praxis.

6. Transaktioner i utländsk valuta
6.1 Presentkortet används för transaktioner som görs i en annan än kortets valuta, och det tillkommer då en avgift.
6.2 Om du gör en transaktion i en annan än kortets valuta omvandlar vi beloppet till kortets valuta enligt den aktuella marknadskursen eller den valutakurs som har fastställts av ett lands regering. Vi kommer att debitera dig en serviceavgift (provision), se översiktstabellen.

6.3 Valutakurser kan ändras och den valutakurs som är aktuell på transaktionsdagen är inte nödvändigtvis densamma som användes vid vår omvandling och när vi drog av serviceavgiften från saldot. Den aktuella valutakursen kommer även att gälla för serviceavgiften. Du kan se vilken valutakurs som användes, enligt beskrivningen i villkoren. Ditt kontoutdrag visar växlingskursen och serviceavgiften.

7. Kontrollera ditt saldo
7.1 För att kontrollera det tillgängliga saldot på ditt kort eller se en transaktionsöversikt kan du gå till www.paygoo.se, eller använda vår SMS-tjänst genom att skicka SALDO till 72323 (5 SEK per SMS). Du kan även mejla vår kundtjänst till hello@paygoo.se.

8. Kortets utgångsdatum
8.1 Kortets utgångsdatum finns tryckt på kortet.8.2 Du kan lösa in eventuellt saldo på kortet i upp till sex år efter utgångsdatum genom att följa processen i avsnitt 9. Efter sex år återbetalas inte eventuellt saldo på kortet.

8.3 Inga ytterligare avgifter kommer debiteras presentkortet efter att tillgängliga medel har spenderats.

9. Inlösen
9.1 Du kan lösa in hela eller en del av saldot genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@paygoo.se i upp till sex år efter kortets utgångsdatum. Vi överför då saldot till ett bankkonto i ditt namn. Vi kommer att be dig om en skriftlig återbetalningsbegäran och dokumentation som styrker kortköpet innan vi gör överföringen. Vi kan även begära bevis på att kontot är registrerat i ditt namn.
9.2 Du kommer att debiteras en avgift på 125 svenska kronor som täcker kostnaderna för inlösen vid varje enskilt tillfälle när du löser in hela eller en del av saldot i följande situationer:
9.2.1 när du begär inlösen innan avtalets slutdatum;
9.2.2 när innehavaren av e-pengarna säger upp avtalets före avtalets överenskomna slutdatum eller
9.2.3 när du ber om inlösen över ett år efter avtalets slutdatum.
9.3 Du får en påminnelse om denna avgift före en eventuell inlösen. Observera att om ditt saldo motsvarar eller är mindre än beloppet du vill lösa in enligt de förhållanden som anges ovan kommer avgiften att motsvara saldot, som då minskar till noll.

9.4 Du kommer inte att debiteras en avgift vid inlösen om:

9.4.1 vi säger upp avtalet eller
9.4.2 begäran om inlösen sker i samband med uppsägning av avtalet till följd av ändringar i avtalet.

10. Ansvar
10.1 Presentkortet måste undertecknas så som det tas emot och du måste vidta åtgärder för att säkerställa att det är säkert. Du måste alltid se till att:

10.1.1 ingen annan använder ditt kort;
10.1.2 du inte avslöjar din PIN-kod eller aldrig skriver ner ditt lösenord, PIN-kod eller någon annan säkerhetsinformation du har tillhandahållit oss, om du inte gör detta på ett sätt som gör det omöjligt att känna igen dessa uppgifter och
10.1.3 du endast delar ditt kort, kortnummer eller PIN-kod för att utföra (eller försöka utföra) transaktioner.
10.2 Om du förlorar ditt kort eller om det blir stulet, om någon annan får reda på din PIN-kod eller om du tror att ditt kort, kortnummer eller PIN-kod kan missbrukas måste du:
10.2.1 ringa oss utan onödigt dröjsmål på +46 107 502 421; Vi har en dygnet-runt-service så att vi kan spärra ditt kort och PIN-nummer;


10.2.2 skriva till oss inom sju dagar för att bekräfta att kortet är förlorat, stulet, eller har missbrukats, om vi ber om detta, (adressen är Paygoo AS, Dronning Eufemias Gate 16, 0191 OSLO) och
10.2.3 omedelbart sluta använda kortet, kortnumret och PIN-koden. Om du hittar kortet efter att du har anmält det som förlorat, stulet eller missbrukat måste du klippa sönder det och meddela oss så snart som möjligt.
10.3 Om ditt kort eller ersättningskort försvinner eller blir stulet kan du, efter att du har meddelat oss om detta, begära ett nytt kort genom att maila oss på hello@paygoo.se Vi debiterar en avgift för ersättningskortet. Avgiften anges i översiktstabellen.

10.4 Om kortet har förlorats, stulits, eller förstörts, är du inte ansvarig för en annan persons användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden, om du inte:

10.4.1 har godkänt att vederbörande använde ditt kort, kortnummer eller PIN-kod, eller genom grov vårdslöshet eller oaktsamhet inte har följt villkoren i avsnitt 10.1. I sådant fall kan du hållas ansvarig för all användning som sker innan du meddelar oss, i enlighet med dessa villkor, eller
10.4.2 har agerat bedrägligt. I sådant fall kan du, i den utsträckning som lagen medger, vara ansvarig för missbruk av kortet, kortnumret eller PIN-koden.
10.4.3 Du kan endast hållas ansvarig för upp till 380 SEK till följd av transaktioner som uppstår genom användning av ett förlorat eller stulet kort, eller felaktig användning av betalkortet där kortinnehavaren inte har lyckats skydda säkerhetsinformationen. Ansvarsgränsen på 380 SEK gäller vid varje förlust, stöld eller felaktig användning, och inte per transaktion.

10.5 Om kortet har använts utan din tillåtelse eller har förlorats, blivit stulet eller om du misstänker att ditt kort kan ha missbrukats, kan vi komma att lämna information till polisen som vi anser kan vara av betydelse.

10.6 Vi tar inget ansvar för:

10.6.1 onormala eller oförutsägbara omständigheter som är utanför vår kontroll (till exempel fel i ett datasystem på grund av omständigheter utanför vår kontroll eller strejk på grund av omständigheter utanför vår kontroll) som hindrar oss från att tillhandahålla tjänsten som normalt
10.6.2 personer som vägrar att godkänna (eller försenar godkännandet av) kortet, kortnumret eller PIN-koden, eller
10.7 utifall fel eller tvister om transaktioner, mejla oss till hello@paygoo.se.

11. Ändringar i användarvillkoren
11.1 Vi kan ändra dessa villkor och bestämmelser, inklusive avgifter och kostnader, eller införa nya villkor när som helst. Om vi gör några ändringar meddelar vi dig skriftligen via e-post eller via telefon två månader i förväg. Om vi gör ändringar i dessa villkor kommer de nya villkoren att finnas på www.paygoo.se från den dag ändringen träder i kraft.
11.2 Om du inte meddelar oss om dina invändningar mot de eventuella ändringarna före det angivna ändringsdatumet godkänner du automatiskt ändringarna.

11.3 Om du meddelar oss om att du inte godkänner ändringarna efter mottagandet av meddelandet om detta och före det angivna ändringsdatumet upphör detta avtal omedelbart att gälla, och du kan lösa in det totala saldot utan några extra kostnader enligt villkoren i avsnitt 9.4.2.

12. Uppsägning av avtalet
12.1 Vi kan säga upp detta avtal när som helst. Förutsatt att det inte föreligger undantagsförhållanden ger vi dig två månader föregående skriftligt meddelande.
12.2 Du kan säga upp detta avtal genom att mejla oss på hello@paygoo.se i enlighet med villkor 11.4.
12.3 Om du inte löser in hela saldot inom sex år efter kortets utgångsdatum sägs avtalet upp.

13. Allmänt
13.1 Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi använder dina uppgifter enligt avsnitt 16, "Så använder vi dina personuppgifter”, i dessa användarvillkor.
13.2 Vi kan komma att övervaka och/eller spela in telefonsamtal mellan dig och oss eller med tjänsteleverantörer.
13.3 Du måste uppge en e-postadress, postadress och telefonnummer och meddela oss om eventuella ändringar.
13.4 Vi kan överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller ge befogenhet till någon annan att utöva dem enligt avtalet. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.
13.5 Vi kan skjuta upp att genomdriva våra rättigheter enligt detta avtal utan att förlora dem.
13.6 Om vi inte kan upprätthålla något avsnitt eller villkor, eller några delar av ett avsnitt eller villkor i detta avtal, påverkar detta inte något av de andra avsnitten eller villkoren eller några andra delar av avsnitten eller villkoren.
13.7 Avtalet omfattas av engelsk och walesisk lagstiftning. Detta avtal är på svenska och alla kommentarer och all information i avtalet kommer att vara tillgänglig på svenska.

14. Information om betaltjänster
14.1 Detta villkor (14) gäller endast om säljarens bank finns inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och betalningstjänsterna utförs i euro eller annan valuta i en EES-medlemsstat.
14.2 Vi kommer att säkerställa att en transaktion som du gör krediteras säljarens bank eller att återbetalda medel efter inlösen, försenad utförande av betalningstransaktioner eller uppsägning, krediteras din bank inom dessa tidsfrister:

Transaktionstyp

Period

Transaktion utförd i annan valuta än euro (€) brittiska pund (£) eller transaktion som omfattar mer än en valuta

I slutet av den fjärde bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot

Övriga transaktioner

I slutet av bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot

Om du kan genomföra betalningar direkt från ditt konto till en annan person, och om en betalning som du bett oss att genomföra inom EES kommer in senare än den skulle ha gjort kan du be oss att kontakta den mottagande banken och be dem behandla den som om den vore genomförd i tid.

14.3 Om du använder ditt kort eller lämnar ut kortuppgifter till en säljare för att genomföra ett köp innan du vet vilket belopp som kommer debiteras ditt kort, då kan du vara berättigad till att begära en återbetalning om beloppet är oväntat stort. Det förutsätter dock att du meddelar Paygoo AS inom åtta veckor från dagen då beloppet dras från ditt saldo, och du kommer INTE vara berättigad till en återbetalning om vi, eller säljaren, har meddelat dig köpets belopp minst fyra veckor före det debiteras ditt saldo och då du har samtyckt till köpet.
Vi kommer inte att blockera belopp på ditt konto för kortbaserade betalningstransaktioner, där du inte vet det exakta beloppet vid det tillfälle då du godkänner transaktionen, såvida du inte meddelar oss om ett exakt belopp att blockera. Detta kan gälla för betalningar på bland annat hotell och bensinstationer. Vi släpper blockerade belopp utan dröjsmål så snart vi har meddelats om det exakta beloppet och direkt efter att vi mottagit betalningsordern.

14.4 Vid mottagandet av en sådan begäran som beskrivs ovan kan vi kräva att du tillhandahåller oss med ytterligare information för att vi ska kunna avgöra om villkoren i avsnitt 14.3 uppfylls. Vi genomför återbetalningen eller meddelar dig varför vi nekar den inom tio bankdagar från mottagandet av begäran enligt villkoren i avsnitt 14.3 eller från att eventuell ytterligare information har mottagits.

14.5 Vi ansvarar för att transaktionen genomförs på rätt sätt, såvida vi inte kan bevisa att transaktionen har tagits emot av säljarens bank, i vilket fall säljarens bank är ansvarig gentemot säljaren. Du kan begära att vi vidtar omedelbara åtgärder för att spåra en felaktigt utförd transaktion och att vi meddelar dig om resultatet.

14.6 När en säljare påbörjar en transaktion är det säljarens bank som är ansvarig för att all relevant information överförs till oss på rätt sätt. Om säljarens bank kan bevisa att de inte är ansvariga för en misslyckad transaktion eller en felaktigt utförd transaktion är det vi som är ansvariga gentemot dig.

14.7 Om vi är ansvariga för att ett felaktigt belopp har dragits från ditt saldo rättar vi till felet. Om vi ansvarar för att ett köp, som du inte har godkänt, debiteras ditt saldo kommer vi återbetala beloppet för köpet till ditt saldo och behandla köpet som om det aldrig hade ägt rum (vi kan komma att debitera dig en rimlig avgift för att täcka våra kostnader för detta). Du måste informera oss om otillåtna eller felaktiga transaktioner så snart som möjligt och senast 13 månader efter debiteringen. Om du inte uppfyller detta krav är vi inte längre ansvariga.

14.8 Vi har inget ansvar om du identifierar fel säljare vid en transaktion. I detta fall kommer vi vidta rimliga åtgärder för att inkassera berörda belopp.

15. Klagomål och kontaktinformation
15.1 Om du vill inkomma med klagomål eller kontakta oss av annan anledning i anslutning till dessa villkor, vänligen mejla oss då till hello@paygoo.se, Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO. Vi behandlar ärende snabbt och på ett rättvist sätt. Om du inte är nöjd med resultatet kan du skriva till: Financial Ombudsman Service at Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR, Storbritannien.

Vi försöker att lösa eventuella problem som du har med betalkortet eller tjänsten inom 15 bankdagar efter att vi mottagit ärendet och vid särskilda omständigheter inom 35 bankdagar (vi meddelar dig om detta är fallet).

16. Så använder vi dina uppgifter
16.1 Vi kan komma att göra en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningen genomförs för att verifiera din identitet. Vi kommer inte att genomföra en komplett kreditutvärdering. För att bedöma din ansökan och verifiera din identitet kan vi använda ett automatiserat system för att fatta beslut.
16.1.1 Om vi inte kan verifiera din identitet kan vi be dig tillhandahålla dokumentation som kan hjälpa oss att bekräfta din identitet och adress.

16.2 Kreditupplysningsföretag kan kontrollera den information som du uppger gentemot uppgifter i andra databaser (offentliga eller andra) som de har tillgång till. En oregistrerad förfrågan görs. En oregistrerad förfrågan är en sökning som görs om ändamålet inte är att låna pengar. Ditt kreditbetyg påverkas inte om du senare ska ansöka om kredit. Den syns inte hos andra långivare än den som utför sökningen. Det framgår av din kreditupplysningsrapport så att du vet att sökningen gjordes, men det berör inte ditt kreditbetyg när du ansöker om krediter.
16.3 Om du tillhandahåller oss med falska eller felaktiga uppgifter och vi upptäcker bedrägeri kommer vi att meddela bedrägeriförebyggande myndigheter. Polisen får tillgång till och kan använda dessa uppgifter.

16.3.1 Bedrägeriförebyggande myndigheter delar uppgifterna med andra organisationer. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda uppgifter som finns registrerad hos utländska bedrägeriförebyggande myndigheter.

16.3.2 Vänligen skicka ett mejl till oss till hello@paygoo.se om du vill ha information om dessa kreditupplysningsföretag. Du har rätt till dessa uppgifter.

16.3.3 Du har viss rätt att erhålla en kopia på alla uppgifter som vi har om dig. Skriv till: hello@paygoo.se. Vi kan debitera en avgift för denna service.

16.4 Vissa uppgifter från kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande myndigheter delas med oss och andra organisationer, bland annat för att:

16.4.1 förhindra bedrägerier och penningtvätt genom att kontrollera ansökningar om kredit, kreditrelaterade eller andra faciliteter, yrkanden och skadeanmälningar för alla typer av försäkringar, jobbansökningar och personalregister samt för att verifiera din identitet.

16.4.2 Myndigheternas uppgifter kan också användas i andra syften, efter särskilt godkännande från dig, eller under särskilda omständigheter där det krävs enligt lag eller tillåts enligt villkoren i den brittiska dataskyddslagen från 2018 (GDPR).

16.5 När du har ingått ett avtal med oss, kan vi använda följande uppgiftstyper om dig:
16.5.1 uppgifter som du lämnar ut till oss eller som vi redan har om dig, bland annat ett telefonnummer som du ringer till oss från och som vi kan lagra;
16.5.2 uppgifter som vi får när vi tar ett beslut om din ansökan eller avtalet, bland annat uppgifter som vi får från förfrågningar och sökningar gjorda i ditt namn hos kreditupplysningsföretag;
16.5.3 uppgifter (däribland om betalningar och transaktioner) som vi kan ha om dig om något hanterat konto eller försäkring som du har med eller genom oss, och
16.5.4 uppgifter som vi får från någon som har rätt att tillhandahålla oss uppgifter om dig.
16.6 Vi kommer att hantera, använda, administrera, kontrollera, dela och registrera uppgifter om dig för att:

16.6.1 register hos kreditupplysningsföretag (däribland uppgifter från utlandet) för att hantera ditt konto;
16.6.2 hantera dina konton och försäkringar och hantera en ansökan, ett avtal eller korrespondens som du kan ha haft med oss;
16.6.3 utföra, övervaka och analysera vår verksamhet;
16.6.4 kontakta dig via post, telefon eller på annat sätt om andra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig – om du inte meddelar oss att du inte vill få direktmarknadsföring;
16.6.5 bekämpa bedrägeri, penningtvätt, terrorism och andra brott samt
16.6.6 efterleva lagar och förordningar i olika länder
16.7 Vi kan komma att lämna ut information om dig:
16.7.1 till någon som arbetar för oss eller våra samarbetspartner;
16.7.2 till bedrägeribekämpande myndigheter;
16.7.3 till någon organisation som ligger bakom några av våra produkter som du innehar;
16.7.4 till betalningssystem med vilka vi utfärdar ditt kort;
16.7.5 om en betalning handläggs via ett världsomfattande betalningssystem, till vissa myndigheter för att upptäcka eller förhindra terrorism (bland annat myndigheter utanför Storbritannien;
16.7.6 till personer som vi överlåter någon av våra rättigheter och skyldigheter som vi har gentemot dig enligt detta avtal och
16.7.7 till någon som du har beviljat rätten att tillhandahålla oss uppgifter om dig.
16.8 Behandling av dina uppgifter kan, som beskrivs ovan, innebära att de skickas till länder utanför EES-området, inklusive USA. I sådana fall har vi ansvar för att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

16.9 Vi lagrar enbart uppgifter om dig så länge det behövs, eller i den mån det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser (vanligtvis inte mer än fem år efter inlösen eller uppsägning).

17. Översiktstabell – avgifter
Denna tabell sammanfattar det huvudsakliga produktinnehållet och informationen är inte avsedd att ersätta produktens villkor. Avgiftsgränser och begränsningar som gäller för varje kort framgår nedan.
Gränserna för ditt kort styrs av huruvida du har uppfyllt kraven på identifiering och de geografiska begränsningarna knutna till kortet.

Avgifter Belopp
Kostnad för Paygoo Gift 39 SEK
Transaktionsavgift (gäller efter två transaktioner) 3 SEK
Månadsavgift (gäller sex månader efter köp) 15 SEK per månad
Avgift för nytt kort skickat av Paygoo 125 SEK
Avgift för inlösen (överföring från Paygoo-kort till bank 125 SEK
Avgift för överföring av medel mellan kort 15 SEK
Inaktiveringsavgift för Paygoo Gift (efter 12 månader utan aktivitet) 35 SEK per månad
Serviceavgift (för att hämta PIN, kontrollera saldo och få en översikt över transaktioner via SMS) 5 SEK
Serviceavgift (provision) för köp i annan valuta 4%
Kortets beloppsgränser Belopp
Maximalt saldo, anonymt kort 1500 SEK
Maximal insättning vid försäljningsställe 1500 SEK
Maximalt belopp som får spenderas vid online-transaktion 350 SEK

18. Kontakt vid nödfall
Vi kan behöva kontakta dig snabbt om vi misstänker eller upptäcker att bedrägeri har förekommit på ditt konto (om vi inte förhindras att göra detta av juridiska skäl) eller vi har utsatts för en säkerhetsrisk. Vi kan till exempel skicka ett SMS istället för att ringa eller skicka e-post om vi anser att det är det snabbaste sättet att kontakta dig. När vi kontaktar dig informerar vi dig även om hur du kan minska risken för ditt betalkort, beroende på vad hotet är.
Vi kontaktar dig på de kontaktuppgifter som du har tillhandahållit oss med. Du måste omgående meddela oss om dina personuppgifter eller kontaktuppgifter ändras.

PAYGOO RELOAD

1. Kortet
2. Definitioner
3. Påfyllning av kortet
4. Användning av kortet
5. Transaktioner
6. Transaktioner i utländsk valuta
7. Kontrollera ditt saldo
8. Kortets utgångsdatum
9. Inlösen
10. Ytterligare kortinnehavare
11. Ansvar
12. Ändringar i användarvillkoren
13. Ångerrätt
14. Uppsägning av avtalet
15. Allmänt
16. Information om betaltjänster
17. Klagomål och kontaktuppgifter
18. Så använder vi dina personuppgifter
19. Översiktstabell – avgifter
20. Kontakt vid nödfall
21. Internationella betalningar

1. Kortet
1.1 Dessa användarvillkor gäller för alla användare av ett Paygoo MasterCard Reload-kort. Genom att använda kortet bekräftar du ditt samtycke till dessa användarvillkor.


1.2 Presentkortet erbjuds av Paygoo AS (partnervarumärkespartner) och utfärdas av UAB PayrNet. UAB PayrNet är auktoriserat av Financial Conduct Authority att bedriva elektroniska penningtjänstverksamheter under (EMI) licens 900594 i Storbritannien och (EMI) licens LB001994 i Litauen.


1.3 Du ansöker om kortet med en angiven valuta. Alla hänvisningar till denna valuta i användarvillkoren är relevanta för dig.


1.4 Kortet är en produkt för e-pengar och omfattas därför inte av brittiska Financial Services Compensation Scheme. Om UAB PayrNet mot förmodan skulle gå i konkurs kan pengarna på ditt kort bli värdelösa och oanvändbara, och du förlorar till följd av detta pengarna.


1.5 Dessa användarvillkor finns på vår hemsida www.paygoo.se. Du kan när som helst under tiden de gäller begära en kopia av användarvillkoren.

2. Definitioner
I dessa användarvillkor har följande ord och uttryck följande betydelse, som visas bredvid orden:


Bankomat – en bankomat eller uttagsautomat.


Bankdag – vardagar, måndag till fredag, från 09.00 till 17.00 (GMT), förutom helgdagar i England och Wales.


Kort – ditt Paygoo MasterCard Reload Prepaid Card (inklusive eventuella ytterligare kort/ersättningskort).


SDD – lägre beloppsgräns. Första identifieringsnivån. Du anger namn, födelsedatum och adress, och kortet registreras baserat på dessa uppgifter.


FDD – högre beloppsgräns. Kräver en komplett identitetskontroll via BankID.


Kortleverantör – MasterCard.


Avgifter – olika avgifter som kan debiteras vid köp och regelbunden användning av kortet.


PIN-kod – personlig säkerhetskod som används med kortet.


Kortvärde – det maximala beloppet som kan finnas på kortet.


Säljare – en återförsäljare eller leverantör av varor och/eller tjänster som accepterar betalning med kort, kortnummer, PIN-kod eller kort och signatur.


Översiktstabell – översikt över kortets avgifter, gränser och begränsningar.


Säljarens bank – banken som används av säljaren i samband med mottagandet av utbetalningar från transaktioner.


Paygoo MasterCard Reload Prepaid Card – ett kort med de egenskaper som beskrivs i avsnitt 3.2.


Verifiering av identitet – du bekräftar din personliga identitet och adress genom att göra en elektronisk verifiering av dina uppgifter eller genom att tillhandahålla dina ID-handlingar.


Vi/Oss/Vår(a) – PAYGOO AB/AS.


År – en period på tolv månader från att kortet utfärdats och varje tolvmånadsperiod efter det.


Du/Din(a) – den person eller personer som har mottagit kortet och har behörighet att använda kortet enligt villkoren i detta avtal.

3. Påfyllning av kortet
3.1 I tabellen nedan visas de metoder du kan använda för att betala och fylla på kortet första gången och varje gång efter det:

När du betalar

Metod

Korttyp SEK

Korttyp SEK

Köp

I butik

99 SEK

99 SEK

I butik

99 SEK

99 SEK

Bankkort

99 SEK

99 SEK

Påfyllning

Kreditkort

Minsta påfyllning – 200 SEK
Största påfyllning – 10 000 SEK

Minsta påfyllning – 200 SEK
Största påfyllning – 10 000 SEK

Påfyllning i butik

Minsta påfyllning – 200 SEK Största påfyllning – 2 000 SEK

Minsta påfyllning – 200 SEK Största påfyllning – 2 000 SEK

Bankkort

Minsta påfyllning – 200 SEK
Största påfyllning (upp till det tillåtna kortvärdet) – 2 000 SEK

Minsta påfyllning – 200 SEK
Största påfyllning (upp till det tillåtna kortvärdet) – 2 000 SEK

3.2 För att fylla på kortet med ett kreditkort eller bankkort måste de ha utfärdats av ett reglerat finansinstitut i Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vara registrerade på samma adress som det här kortet.


3.3 Den tid det tar för saldot på kortet att uppdateras när du fyller på kortet beror på vilken metod du använder och hur lång tid det tar för beloppet att skickas till kortutfärdaren. Om kortutfärdaren mottar beloppet på en bankdag uppdateras saldot samma dag. Om kortutfärdaren mottar beloppet på en dag som inte är en bankdag uppdateras saldot nästkommande bankdag. Du kan kontrollera överföringstiden med din bankkorts- eller kreditkortsutgivare om du betalar från ett bankkonto eller med kreditkort.


3.4 När kortet fylls på görs betalningen i samma valuta som kortets valuta. Valutan du har använt för att fylla på ditt kort kan vara en annan än kortets valuta. Kontoutdraget visar den valutakurs som användes och som var gällande det datum då ditt kort fylldes på. Valutakursen kan ändras och den valutakurs som är aktuell när du kontrollerar är inte nödvändigtvis densamma som användes vid påfyllningen av ditt kort.

4. Användning av kortet
4.1 Kortet är en förbetald produkt som kan användas för att betala för varor och tjänster hos anslutna återförsäljare som tar emot MasterCard. Visa kortet vid betalningstillfället. Använd det för att betala hela eller en del av köpet.


4.2 Du måste registrera ditt kort när du får det. Det gör du på vår webbsida, www.paygoo.se, där du anger dina personuppgifter, såvida inte ditt andra kort har förlorats eller blivit stulet och du har rapporterat förlusten eller stölden till oss.


4.3 Du får inte göra inköp som överstiger det tillgängliga beloppet på kortet. Saldot minskar med ett belopp som motsvarar summan för dina inköp. Om ett köp överstiger det tillgängliga saldot på kortet eller aktuella kortbegränsningar för olika perioder, som beskrivs i avsnitt 3, (t.ex. uttagsgräns för bankomat) kommer transaktionen att nekas.


4.4 Du kan använda kortet för att handla i butik, online eller på telefon. Kortet kan användas för kontantuttag i bankomat. Kortet kan inte användas för kontantuttag. Kortet är inte ett bankkort och är inte på något sätt kopplat till ett bankkonto. Det är inte heller ett garantikort, betalkort eller kreditkort. Du får inte någon ränta på de pengar som du fyller på.


Du får inte använda kortet:


4.4.1 för förhandsgodkända regelbundna betalningar


4.4.2 för transaktioner på bensinstationer med självservice


4.4.3 för kontanttransaktioner (förutom bankomatuttag), inklusive kontantuttag, kontanter från en bank, betalningsorder, resecheckar, utländsk valuta, på växlingskontor eller 4.4.4 i olagliga syften.


4.5 Kortet kan inte användas i situationer där det inte är möjligt för säljaren att bekräfta elektroniskt att du har tillräckligt saldo på kortet för att genomföra transaktionen. Det gäller transaktioner på till exempel tåg, fartyg och vissa inköp under flygresor.


4.6 Vi förbehåller oss rätten att stoppa, upphäva eller begränsa kortets eller PIN-kodens användning om vi har rimliga skäl avseende:


4.6.1 kortets, kortnumrets eller PIN-kodens säkerhet och


4.6.2 misstankar om otillåten eller olaglig användning av ditt kort eller PIN-kod. I dessa fall har vi rätt att stoppa, upphäva eller begränsa kortets eller PIN-kodens användning, och meddelar dig, om möjligt, om våra kommande åtgärder samt skälet till dessa. Om vi inte har möjlighet att informera dig i förväg ger vi dig besked snarast möjligt i efterhand. Kravet på att informera dig gäller inte i situationer där detta skulle kunna påverka säkerhetsåtgärder eller om det skulle vara olagligt.


4.6.3 Om du har ett SDD-kort eller ett begränsat kort kan du endast använda det i bankomater i Norge/Sverige.


4.7 Vi tar inget ansvar för kvalitet, säkerhet, legalitet eller någon annan aspekt för varor eller tjänster som köps med kortet. Vi tar inget ansvar om säljare inte accepterar kortet.


4.8 Vi utfärdar inte huvudkortet till personer under 18 år. Vi kan tillåta ytterligare kortinnehavare som är minst 13 år gamla och delar ditt saldo.


4.9 Paygoo AS/AB har rätt att blockera säljare om detta anses vara nödvändigt.

5. Transaktioner
5.1 Du samtycker till att all användning av kortet, kortnumret och PIN-koden fungerar som ditt godkännande av transaktionen.


5.2 Tiden för transaktionsmottagandet är då den tas emot av oss. Om en transaktion tas emot efter 16.00 på en bankdag anses den ha mottagits nästa bankdag. Om mottagandet sker på en dag som inte är en bankdag anses den ha mottagits nästa bankdag.


5.3 Efter att du har godkänt en transaktion och den har skickats till oss, eller så snart du har gett ditt godkännande till säljaren för en förhandsgodkänd betalning kan du inte längre stoppa den.


5.4 Vi förbehåller oss rätten att neka en transaktion, eller fördröja eller avsluta din rätt att fylla på kortet. Detta kan ske om den aktuella telefon- eller datoranslutningen är upptagen. Det kan även ske om:


5.4.1 en transaktion överstiger det tillgängliga saldot på kortet


5.4.2 en transaktion överstiger någon av dina kortgränser


5.4.3 vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa de regler som gäller för ditt korts betalningssystem eller


5.4.4 vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa lagstiftningen eller agera enligt god praxis

6. Transaktioner i utländsk valuta
6.1 Kortet kan användas för transaktioner i en annan än kortets valuta, och det tillkommer då en avgift.


6.2 Om du gör en transaktion i en annan än kortets valuta omvandlar vi beloppet till kortets valuta enligt den aktuella marknadskursen eller den valutakurs som har fastställts av ett lands regering. Vi kommer att debitera dig en serviceavgift (provision), se översiktstabellen.


6.3 Valutakurser kan ändras och den valutakurs som är aktuell på transaktionsdagen är inte nödvändigtvis densamma som användes vid vår omvandling och när vi drog av serviceavgiften från saldot. Den aktuella valutakursen kommer även att gälla för serviceavgiften. Du kan se vilken valutakurs som användes, enligt beskrivningen i avsnitt


6.4 Ditt kontoutdrag visar växlingskursen och serviceavgiften.

7. Kontrollera ditt saldo
7.1 Du kan kontrollera det tillgängliga saldot på ditt kort eller se en översikt över dina transaktioner på www.paygoo.se, där du loggar in på Mina sidor, eller genom att använda vår SMS-tjänst, genom att skicka SALDOT kund-ID till 72323. SMS-kostnaden är 5 SEK och dras från kortets saldo.

8. Kortets utgångsdatum
8.1 Kortets utgångsdatum finns tryckt på kortet. Du kan inte använda eller fylla på kortet efter utgångsdatumet. Ytterligare kortinnehavares kort utgår samma datum som huvudkortet.


8.2 Om du har använt kortet inom två veckor före utgångsdatumet kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att informera dig om att vi automatiskt kommer att överföra ditt saldo till ett nytt kort. Det nya kortet utfärdas kostnadsfritt och skickas till den adress du har angett enligt avsnitt 15.3 inom två veckor från utgångsdatum. Ytterligare kortinnehavares kort förnyas inte automatiskt. Meddela oss om du inte vill förnya kortet. Det gör du genom att kontakta oss på hello@paygoo.se.


8.3 Om kortet inte har använts på åtta veckor före utgångsdatumet skickar vi ett e-postmeddelande där vi frågar om du vill ersätta kortet och behålla eventuellt saldo. Om du ber oss att göra detta skickar vi ett nytt kort till dig inom två veckor. Det kan tillkomma en avgift för ersättningskortet (se översiktstabellen).


8.4 Om du förnyar kortet enligt avsnitt 8.2 eller 8.3 fortsätter detta avtal att gälla.


8.5 Om du inte vill att ditt kort ska förnyas enligt avsnitt 8.2 eller 8.3 och inte begär ett ersättningskort enligt avsnitt 8.4 kan du inte använda kortet efter utgångsdatum. Du kan lösa in eventuellt saldo på kortet i upp till sex år efter utgångsdatum genom att följa processen i avsnitt 9. Efter sex år återbetalas inte eventuellt saldo på kortet.

9. Inlösen
9.1 Du kan lösa in hela eller en del av saldot genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@paygoo.se i upp till sex år efter kortets utgångsdatum, vilket anges på kortet. Vi överför då saldot till ett bankkonto i ditt namn. Vi kan begära bevis på att kontot är registrerat i ditt namn.


9.2 Du kommer att debiteras en avgift (se översiktstabellen) som täcker kostnaderna för inlösen vid varje enskilt tillfälle när du löser in hela eller en del av saldot i följande situationer:


9.2.1 när du begär inlösen innan avtalets slutdatum


9.2.2 när innehavaren av e-pengarna säger upp avtalet före avtalets överenskomna slutdatum eller


9.2.3 när du ber om inlösen över ett år efter avtalets slutdatum.


9.3 Du får en påminnelse om denna avgift före en eventuell inlösen. Observera att om ditt saldo motsvarar eller är mindre än beloppet du vill lösa in enligt de förhållanden som anges ovan kommer avgiften att motsvara saldot, som då minskar till noll.


9.4 Du kommer inte att debiteras en avgift vid inlösen om:


9.4.1 vi säger upp avtalet eller


9.4.2 begäran om inlösen sker i samband med uppsägning av avtalet till följd av ändringar i avtalet.

10. Ytterligare kortinnehavare
10.1 Du kan begära att ytterligare kortinnehavare får kort med tillgång till ditt saldo och vi debiterar då en avgift per kort (se översiktstabellen). Korten har ett gemensamt saldo. Ytterligare kort kan endast ta emot påfyllningar genom överföring från huvudkortet. Alla transaktioner och avgifter dras från ditt saldo.


10.2 Du måste ange namn, adress och födelsedatum för alla ytterligare kortinnehavare, som måste godkänna att du tillhandahåller oss med dessa uppgifter.


10.3 Alla ytterligare kortinnehavare måste vara minst 13 år. Vi kan komma att kräva bevis på ålder och det är ditt ansvar att tillhandahålla oss med detta.


10.4 Du är ansvarig för att alla ytterligare kortinnehavare efterlever kraven i användarvillkoren för deras kort.


10.5 Du måste kontrollera att alla ytterligare kortinnehavare under 18 år inte använder kortet i något sammanhang där minsta ålder är 18 år, t.ex. för spel, vuxenunderhållning eller alkoholinköp.


10.6 Om huvudkortet går ut eller avtalet avslutas upphör åtkomsten av saldot för eventuella ytterligare kortinnehavare och deras kort upphör att gälla. Detta sker även om utgångsdatumet för en ytterligare kortinnehavares kort infaller senare än utgångsdatumet för huvudkortet.

11. Ansvar
11.1 Du måste underteckna kortet så snart du mottar det och förvara det säkert. Du måste alltid se till att:


11.1.1 ingen annan använder ditt kort


11.1.2 du inte avslöjar din PIN-kod och aldrig skriver ner ditt lösenord, PIN-kod eller någon annan säkerhetsinformation du har tillhandahållit oss, såvida du inte gör detta på ett sätt som gör det omöjligt att känna igen dessa uppgifter och


11.1.3 du endast delar ditt kort, kortnummer eller PIN-kod för att utföra (eller försöka utföra) transaktioner. 11.2 Om du förlorar ditt kort eller om det blir stulet, om någon annan får reda på din PIN-kod eller om du tror att ditt kort, kortnummer eller din PIN-kod kan missbrukas måste du:


11.2.1 genast ringa oss på +46 (0) 107 502 421, så att vi kan spärra ditt kort och din PIN-kod


11.2.2 skriva till oss inom sju dagar för att bekräfta att kortet är förlorat, stulet, eller har missbrukats, om vi ber om detta, (adressen är Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, NORGE) och


11.2.3 omedelbart sluta använda kortet, kortnumret och PIN-koden. Om du hittar kortet efter att du har anmält det som förlorat, stulet eller missbrukat måste du klippa sönder det och meddela oss så snart som möjligt.


11.3 Om ditt kort, ersättningskort eller kort tillhörande en ytterligare kortinnehavare försvinner eller blir stulet kan du, efter att du har meddelat oss om detta, beställa ett nytt kort genom att maila oss på hello@paygoo.se Vi debiterar en avgift för ersättningskortet. Avgiften anges i översiktstabellen.


11.4 Om kortet har förlorats, stulits, eller förstörts, är du inte ansvarig för en annan persons användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden, om du inte:


11.4.1 har godkänt att vederbörande använder ditt kort, kortnummer eller PIN-kod, eller genom grov vårdslöshet eller oaktsamhet inte har följt villkoren i avsnitt 11.1. I sådant fall kan du hållas ansvarig för all användning som sker innan du meddelar oss, i enlighet med dessa villkor, eller


11.4.2 har agerat bedrägligt. I sådant fall kan du, i den utsträckning som lagen medger, vara ansvarig för missbruk av kortet, kortnumret eller PIN-koden.


11.4.3 Du kan endast hållas ansvarig för upp till 380 SEK till följd av transaktioner som uppstår genom användning av ett förlorat eller stulet kort, eller felaktig användning av betalkortet där kortinnehavaren inte har lyckats skydda säkerhetsinformationen. Ansvarsgränsen på 380 SEK gäller vid varje förlust, stöld eller felaktig användning, och inte per transaktion.

Om du har rätt till återbetalning för en obehörig transaktion ser vi till att du mottar denna innan slutet på nästa bankdag.


11.5 Om kortet har använts utan din tillåtelse eller har förlorats, blivit stulet eller om du misstänker att ditt kort kan ha missbrukats, kan vi komma att lämna information till polisen som vi anser kan vara av betydelse.


11.6 Vi tar inget ansvar för:


11.6.1 onormala eller oförutsägbara omständigheter som är utanför vår kontroll (till exempel fel i ett datasystem på grund av omständigheter utanför vår kontroll eller strejk på grund av omständigheter utanför vår kontroll) som hindrar oss från att tillhandahålla tjänsten som normalt


11.6.2 personer som vägrar att godkänna (eller försenar godkännandet av) kortet, kortnumret eller PIN-koden, eller


11.6.3 bankomater som inte betalar ut kontanter. Vi ansvarar inte för det sätt som du meddelas om eventuellt nekande eller försening.


11.7 Vid fel eller tvister om transaktioner ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till hello@paygoo.se.

12. Ändringar i användarvillkoren
12.1 Vi kan ändra dessa villkor, inklusive avgifter och kostnader, eller införa nya villkor när som helst. Om vi gör några ändringar meddelar vi dig skriftligen via e-post två månader i förväg.


12.2 Om vi gör ändringar i dessa villkor kommer de nya villkoren att finnas på www.paygoo.se från den dag ändringen träder i kraft.


12.3 Om du inte meddelar oss om dina invändningar mot de eventuella ändringarna före det angivna ändringsdatumet godkänner du automatiskt ändringarna.


12.4 Om du meddelar oss om att du inte godkänner ändringarna efter mottagandet av meddelandet om detta och före det angivna ändringsdatumet upphör detta avtal omedelbart att gälla, och du kan lösa in det totala saldot utan några extra kostnader enligt villkoren i avsnitt 9.4.2.

13. Ångerrätt
13.1 Om du ångrar dig kan du säga upp kortet inom 14 dagar från den dag då du mottog bekräftelsen om att din ansökan har blivit godkänd genom att maila oss på hello@paygoo.se. Vi debiterar en avgift om du säger upp kortet under denna period. Vi återbetalar eventuellt saldo på kortet samt eventuella avgifter som du har betalat.


13.2 Vi gör återbetalningen i kortets valuta.

14. Uppsägning av avtalet
14.1 Vi kan säga upp detta avtal när som helst. Om inga särskilda omständigheter föreligger meddelar vi dig skriftligen två månader i förväg.


14.2 Du kan säga upp avtalet enligt villkoren i avsnitt 12.4 och 13 genom att maila oss på hello@paygoo.se.


14.3 Om du inte löser in hela saldot inom sex år efter kortets utgångsdatum sägs avtalet upp.

15. Allmänt
15.1 Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi använder dina uppgifter enligt avsnitt 18, "Så använder vi dina personuppgifter”, i dessa användarvillkor.


15.2 Vi kan komma att övervaka och/eller spela in telefonsamtal mellan dig och oss eller med tjänsteleverantörer.


15.3 Du måste uppge en e-postadress, postadress och telefonnummer och meddela oss om eventuella ändringar.


15.4 Vi kan överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller ge befogenhet till någon annan att utöva dem enligt avtalet. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.


15.5 Vi kan skjuta upp att genomdriva våra rättigheter enligt detta avtal utan att förlora dem.


15.6 Om vi inte kan upprätthålla något avsnitt eller villkor, eller några delar av ett avsnitt eller villkor i detta avtal, påverkar detta inte något av de andra avsnitten eller villkoren eller några andra delar av avsnitten eller villkoren.


15.7 Avtalet omfattas av engelsk och walesisk lagstiftning. Detta avtal är på svenska och alla kommentarer och all information i avtalet kommer att vara tillgänglig på svenska.

16. Information om betaltjänster
16.1 Detta villkor (16) gäller endast om säljarens bank finns inom EES och betalningstjänsterna utförs i euro eller annan valuta i en EES-medlemsstat.

16.2 Vi kommer att säkerställa att transaktionen du gör krediteras säljarens bank eller att återbetalda pengar efter inlösen eller uppsägning krediteras din bank inom dessa tidsfrister:

Transaktionstyp

Period

Transaktionen utförs i en annan valuta än SEK eller involverar mer än en valuta

I slutet av den fjärde bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot

Övriga transaktioner

I slutet av bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot

16.3 Om du använder ditt kort eller lämnar kortuppgifter till en säljare för att utföra en transaktion innan du vet vilket belopp som kommer dras från ditt kort kan du ha rätt att begära återbetalning om beloppet är oväntat högt. Det förutsätter att du meddelar Paygoo om detta inom åtta veckor från att beloppet drogs från ditt saldo. Du har inte rätt till återbetalning om du har informerats av oss eller säljaren om beloppet minst fyra veckor innan transaktionen dras från ditt saldo, och du har godkänt transaktionen.

Om du kan genomföra betalningar direkt från ditt konto till en annan person, och om en betalning som du bett oss att genomföra inom EES kommer in senare än den skulle ha gjort kan du be oss att kontakta den mottagande banken och be dem behandla den som om den vore genomförd i tid.

Vi kommer inte att blockera belopp på ditt konto för kortbaserade betalningstransaktioner, där du inte vet det exakta beloppet vid det tillfälle då du godkänner transaktionen, såvida du inte meddelar oss om ett exakt belopp att blockera. Detta kan gälla för betalningar på bland annat hotell och bensinstationer. Vi släpper blockerade belopp utan dröjsmål så snart vi har meddelats om det exakta beloppet och direkt efter att vi mottagit betalningsordern.


16.4 Vid mottagandet av en sådan begäran som beskrivs ovan kan vi kräva att du tillhandahåller oss med ytterligare information för att vi ska kunna avgöra om villkoren i avsnitt 16.3 uppfylls. Vi genomför återbetalningen eller meddelar dig varför vi nekar den inom tio bankdagar från mottagandet av begäran enligt villkoren i avsnitt 16.3 eller från att eventuell ytterligare information har mottagits.

16.5 Vi ansvarar för att transaktionen genomförs på rätt sätt, såvida vi inte kan bevisa att transaktionen har tagits emot av säljarens bank, i vilket fall säljarens bank är ansvarig gentemot säljaren. Du kan begära att vi vidtar omedelbara åtgärder för att spåra en felaktigt utförd transaktion och att vi meddelar dig om resultatet.


16.6 När en säljare påbörjar en transaktion är det säljarens bank som är ansvarig för att all relevant information överförs till oss på rätt sätt. Om säljarens bank kan bevisa att de inte är ansvariga för en misslyckad transaktion eller en felaktigt utförd transaktion är det vi som är ansvariga gentemot dig.


16.7 Om vi är ansvariga för att ett felaktigt belopp har dragits från ditt saldo rättar vi till felet. Om vi är ansvariga för en att transaktion som du inte har godkänt debiterats från ditt saldo kommer vi återbetala beloppet och behandla transaktionen som om den aldrig ägt rum. Du måste informera oss om otillåtna eller felaktiga transaktioner så snart som möjligt och senast 13 månader efter debiteringen. Om du inte uppfyller detta krav är vi inte längre ansvariga.


16.8 Vi har inget ansvar om du identifierar fel säljare vid en transaktion. I sådana fall kommer vi att göra vad som rimligen kan förväntas av oss för att du ska få tillbaka det aktuella beloppet. Vi kan debitera en avgift för att täcka eventuella kostnader för detta.

17. Klagomål och kontaktuppgifter
17.1 Om du vill lämna in en synpunkt eller kontakta oss av någon annan anledning i samband med dessa villkor kan du skriva till Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norge, eller skicka ett e-postmeddelande till hello@paygoo.se. Vi behandlar ärende snabbt och på ett rättvist sätt. Om du inte är nöjd med resultatet kan du skriva till: Financial Ombudsman Service at Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR, Storbritannien.

Vi försöker att lösa eventuella problem som du har med betalkortet eller tjänsten inom 15 bankdagar efter att vi mottagit ärendet och vid särskilda omständigheter inom 35 bankdagar (vi meddelar dig om detta är fallet).

18. Så använder vi dina personuppgifter
18.1 Vi kan göra en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningen genomförs för att verifiera din identitet. Vi kommer inte att genomföra en komplett kreditutvärdering. Vi använder ett automatiserat system för att fatta beslut, granska din ansökan och verifiera din identitet.


18.1.1 Om vi inte kan verifiera din identitet kan vi be dig tillhandahålla dokumentation som kan hjälpa oss att bekräfta din identitet och adress.


18.2 Kreditupplysningsföretag kan kontrollera den information som du uppger gentemot uppgifter i andra databaser (offentliga eller andra) som de har tillgång till. En oregistrerad förfrågan görs. En oregistrerad förfrågan är en sökning som görs om ändamålet inte är att låna pengar. Ditt kreditbetyg påverkas inte om du senare ska ansöka om kredit. Den syns inte hos andra långivare än den som utför sökningen. Den kommer att finnas med i din kreditrapport, så att du vet att sökningen har gjorts, men ditt kreditbetyg påverkas inte om du senare ska ansöka om kredit.


18.3 Om du tillhandahåller oss med falska eller felaktiga uppgifter och vi upptäcker bedrägeri kommer vi att meddela bedrägeriförebyggande myndigheter. Polisen får tillgång till och kan använda dessa uppgifter.


18.3.1 Bedrägeriförebyggande myndigheter delar uppgifterna med andra organisationer. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda uppgifter som finns registrerad hos utländska bedrägeriförebyggande myndigheter. Kontakta oss via e-post på hello@paygoo.se.


18.3.2 om du vill ha mer information om kreditupplysningsföretagen och bedrägeriförebyggande myndigheter. Du har rätt till dessa uppgifter. Du har rätt att få en kopia på de uppgifter vi har om dig. Skriv till: Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norge eller skicka ett e-postmeddelande till help@paygoo.se. Vi kan debitera en avgift för denna service.


18.4 Vissa uppgifter från kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande myndigheter delas med oss och andra organisationer, bland annat för att:

18.4.1 förhindra bedrägerier och penningtvätt genom att kontrollera ansökningar om kredit, kreditrelaterade eller andra faciliteter, yrkanden och skadeanmälningar för alla typer av försäkringar, jobbansökningar och personalregister samt för att verifiera din identitet.


18.4.2 Myndigheternas uppgifter kan också användas i andra syften, efter särskilt godkännande från dig, eller under särskilda omständigheter där det krävs enligt lag eller tillåts enligt villkoren i den brittiska dataskyddslagen från 2018 (GDPR).


18.5 När du har ingått ett avtal med oss kan vi använda följande information om dig:


18.5.1 uppgifter du tillhandahåller oss med eller som vi redan har om dig, inklusive det telefonnummer du ringer oss från, vilket vi kan registrera


18.5.2 uppgifter vi mottar när vi ska besluta om din ansökan eller avtal, inklusive uppgifter vi får från förfrågningar och sökningar i ditt namn hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande myndigheter


18.5.3 uppgifter (inklusive uppgifter om betalningar och transaktioner) som vi kan ha om konton eller policyer som du har med eller genom oss och 18.5.4 uppgifter vi får från andra aktörer som har tillåtelse att lämna ut uppgifter om dig


18.6 Vi kommer att hantera, använda, administrera, kontrollera, dela och registrera uppgifter om dig för att:


18.6.1 söka i register hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande myndigheter (inklusive uppgifter från utlandet) för att kunna administrera ditt konto


18.6.2 administrera dina konton och försäkringar samt alla ansökningar, avtal och kommunikation du har med oss


18.6.3 genomföra, övervaka och analysera vår egen verksamhet

18.6.4 kontakta dig via e-post, på telefon eller på annat sätt om andra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig, såvida du inte har meddelat oss att du inte vill motta direktmarknadsföring


18.6.5 bekämpa bedrägerier, penningtvätt, terrorism och annan brottslighet och


18.6.6 följa lagar eller förordningar i alla länder.


18.7 Vi kan dela uppgifter om dig med:


18.7.1 personer som arbetar för oss eller våra samarbetspartners


18.7.2 bedrägeriförebyggande myndigheter


18.7.3 alla organisationer som stödjer en eller flera av våra produkter som du använder


18.7.4 alla betalningssystem med vilka ditt kort är utfärdat


18.7.5 vissa myndigheter i syfte att upptäcka och förhindra terrorism (inklusive myndigheter utanför Storbritannien) om en betalning bearbetas i ett globalt betalningssystem


18.7.6 alla som vi överför någon av våra rättigheter eller skyldigheter till, i enlighet med det avtal vi har med dig, och


18.7.7 alla som du ger oss behörighet att lämna ut uppgifter om dig till


18.8 Behandling av dina uppgifter kan, som beskrivs ovan, innebära att de skickas till länder utanför EES-området, inklusive USA. I sådana fall har vi ansvar för att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.


18.9 Vi lagrar enbart uppgifter om dig så länge det behövs, eller i den mån det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser (vanligtvis inte mer än fem år efter inlösen eller uppsägning).

19. Översiktstabell – avgifter
I tabellen sammanfattas det huvudsakliga produktinnehållet, och informationen är inte avsedd att ersätta produktens användarvillkor. Avgifter, gränser och begränsningar för varje kort framgår nedan.

Avgifter Belopp
Avgift för kortköp 99 SEK
Årsavgift (dras av vid aktivering och därefter en gång per år) 95 SEK
Påfyllningsavgift (tillkommer varje gång du fyller på kortet) 29 SEK
Avgift för extrakort som utfärdas till en ytterligare kortinnehavare eller för ersättningskort 125 SEK
Avgift för inlösen och uppsägning 125 SEK
Serviceavgift för att hämta PIN, kontrollera saldo och få en översikt över transaktioner 5 SEK
Avgift för papperskopia av utdraget (på begäran) 125 SEK
Överföringsavgifter Belopp
Avgift för köp i kortets valuta 3 SEK
Serviceavgift (provision) för köp i annan än kortets valuta 4%
Avgifter för kontantuttag Belopp
Avgift för uttag i bankomat i kortets valuta (bankomatens ägare kan debitera ytterligare avgifter) 1,5 % av beloppet + 15 SEK
Avgift för uttag i bankomat i annan än kortets valuta (bankomatens ägare kan debitera ytterligare avgifter) Växlingsavgift (4 %) + 1,5 % av beloppet + 15 SEK
Kortbegränsningar – SDD-profil Belopp
Maximalbelopp 2.000 SEK
Maximal påfyllning per dag 2.000 SEK
Maximal påfyllning per månad 2.000 SEK
Maximal påfyllning per år 2.0000 SEK
Uttagsgräns för bankomat under kortets livstid (endast nationellt) 900 SEK
Maximal användning per dag 2.000 SEK
Maximal användning per månad 2.000 SEK
Maximal användning per år 20.000 SEK
Kortbegränsningar – FDD-profil Belopp
Maximalbelopp 500.000 SEK
Maximal påfyllning per dag 45.000 SEK
Maximal påfyllning per månad 100.000 SEK
Maximal påfyllning per år 500.000 SEK
Uttagsgräns för bankomat per dag 10.000 SEK
Uttagsgräns för bankomat per månad 30.000 SEK
Uttagsgräns för bankomat per år 250.000 SEK
Maximal användning per dag 50.000 SEK
Maximal användning per månad 100.000 SEK
Maximal användning per år 500.000 SEK

20. Kontakt vid nödfall
Vi kan behöva kontakta dig snabbt om vi misstänker eller upptäcker att bedrägeri har förekommit på ditt konto (om vi inte förhindras att göra detta av juridiska skäl) eller vi har utsatts för en säkerhetsrisk. Vi kan till exempel skicka ett SMS istället för att ringa eller skicka e-post om vi anser att det är det snabbaste sättet att kontakta dig. När vi kontaktar dig informerar vi dig även om hur du kan minska risken för ditt betalkort, beroende på vad hotet är.

Vi kontaktar dig på de kontaktuppgifter som du har tillhandahållit oss med. Du måste omgående meddela oss om dina personuppgifter eller kontaktuppgifter ändras.

21. Internationella betalningar
Om du har ett betalkort som tillåter internationella betalningar bör du vara medveten om att sättet vi hanterar betalningar till länder utanför EES och i valutor tillhörande länder utanför EES kommer att ändras, och om inget annat anges kommer dina användarvillkor att gälla för dessa betalningar.

Du kommer inte längre kunna betala avgifter åt någon vid betalningar inom EES (oavsett valuta). Alla medlemsländer i EU samt Island, Norge och Liechtenstein ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).