Aktivera kortet här
Hämta PIN-koden här
Kontrollera saldot här
Om Paygoo Prepaid MasterCard® Reload

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Paygoo Prepaid MasterCard® Reload kan användas för betaltjänster och varuinköp samt för överföringar mellan Reload-kort. Betalkortet passar bra för onlineköp, internationella resor och när du vill ha kontroll över dina kostnader.

ENKELT ATT SKAFFA
Paygoo Prepaid MasterCard® Reload kan köpas på Pressbyrån och 7/Eleven. Du kan fylla på kortet med ett valfritt belopp mellan 200 – 1500 SEK.

INGEN KREDITUPPLYSNING KRÄVS
Ingen kreditupplysning krävs.

ENKELT ATT ANVÄNDA
Du kan använda Paygoo Prepaid MasterCard® Reload för att handla online eller i butik så länge de tar emot MasterCard.
Allt du behöver göra är att validera ditt Paygoo -konto med bank -ID, och kortet är klart att användas över hela världen.

SÅ FUNGERAR DET
1. Köpa betalkortet: Kortet kan köpas hos en av våra många återförsäljare.
2. Aktivera: Skapa ett användarkonto på vår webbplats och verifiera kontot med ID. Du är nu redo att aktivera Reload kortet.
3. Load & Reload: Fyll på betalkortet med pengar hos en av våra återförsäljare, när de tar slut.
4. Användning: Du är nu redo att handla online och i alla butiker som accepterar betalkort från MasterCard.

Avgifter och gränser
Avgifter Belopp
Avgift för kortköp 99 SEK
Årsavgift (dras av vid aktivering och därefter en gång per år) 99 SEK
Påfyllningsavgift (tillkommer varje gång du fyller på kortet) 29 SEK
Avgift för att överföra pengar mellan kort som läggs till samma kortinnehavare 16 SEK
Avgift för inlösen och uppsägning 150 SEK
Serviceavgift för att hämta PIN, kontrollera saldo och få en översikt över transaktioner 6 SEK
Avgift för papperskopia av utdraget (på begäran) 195 SEK
Överföringsavgifter Belopp
Avgift för köp i kortets valuta 3,50 SEK
Serviceavgift (provision) för köp i annan än kortets valuta 4%
Avgifter för kontantuttag Belopp
Avgift för uttag i bankomat i kortets valuta (bankomatens ägare kan debitera ytterligare avgifter) 40 SEK
Avgift för uttag i bankomat i annan än kortets valuta (bankomatens ägare kan debitera ytterligare avgifter) 40 SEK
Kortbegränsningar – ID-validerad profil Belopp
Maximalbelopp 500.000 SEK
Maximal påfyllning per dag 10.000 SEK
Maximal påfyllning per månad 45.000 SEK
Maximal påfyllning per år 360.000 SEK
Uttagsgräns för bankomat per dag 2.000 SEK
Uttagsgräns för bankomat per månad 15.000 SEK
Uttagsgräns för bankomat per år 150.000 SEK
Maximal användning per dag 50.000 SEK
Maximal användning per månad 100.000 SEK
Maximal användning per år 500.000 SEK
Regler och villkor för användning

Dessa villkor (“T&Cs”) gäller för ditt Paygoo Reload-kort (“Kortet”) och dess användning. Läs igenom dem noggrant. I dessa villkor avser "du", "din" och "ditt" innehavaren av kortet ("kortinnehavaren") och den auktoriserade användaren av kortet. "Vi", "oss" och "vår" avser EML Money DAC, eller EML Payments Europe Limited som agerar på deras uppdrag. “Issuer” avser EML Money DAC. Kortet sponsras av Paygoo AB (“Paygoo”) och ges ut av kortutgivaren. “Website” innebär programmets webbplats på www.Paygoo.se.

1. Ditt kort
Ditt kort är inte ett kreditkort och är inte på något sätt kopplat till ditt bankkonto. Du tjänar ingen ränta på pengar som är laddade på ditt kort.
Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna köpa detta kort.
Ditt kort utfärdas av oss i enlighet med en licens från MasterCard® International Incorporated. När du använder kortet innebär det att du godkänner dessa villkor.

2. (A) Ladda ditt kort

2.1 Om du laddar ditt kort med ett kredit- eller bankkort måste kredit- eller bankkortet vara utfärdat av ett reglerat finansinstitut inom EEA eller Storbritannien och vara registrerat på samma adress som detta kort. Vi förbehåller oss rätten att avvisa en viss laddningstransaktion. Direkt efter att pengarna har kommit in och godkänts/aktiverats finns de tillgängliga att användas på kortet.

Följande laddningsbegränsningar tillämpas: Kreditkort
Högsta summa 10,000 SEK (2,000 SEK åt gången)
Lägsta summa 200 SEK

Följande laddningsbegränsningar tillämpas: Bankkort
Högsta summa 1,500 SEK
Lägsta summa 200 SEK

2.2 Om du laddar kortet online, om tillämpligt, gå till www.paygoo.se där du får hjälp att genomföra denna process på rätt sätt.

2.3 Om du laddar kortet hos butik med kontanter gäller följande begränsningar.

Högsta summa 1,500 SEK vid köptillfället
Högsta summa 2,000 SEK efter att kortet registrerats
Lägsta summa 200 SEK

2.4 När du har medel på ditt kort görs betalningen i samma valuta som ditt kort har. Den valuta du har valt att ladda ditt kort med kan vara annorlunda än den för ditt kort. Ditt kvitto från Paygoo visar vilken växelkurs som använts det datum kortet laddades, alternativt informerar Paygoo dig på annat sätt. Växelkurser kan variera, och den växelkurs som gällde när du kontrollerade kanske inte överensstämmer med den kurs som användes för att växla de medel du laddade ditt kort med.

2.5 Du samtycker till att tillhandahålla Paygoo all nödvändig information och dokumentation för att leva upp till kraven i tillämplig lag vad gäller identifiering och verifiering av kortinnehavare. Eventuellt kan du inte använda ditt kort och de medel som finns på kortet innan du lämnat nödvändig information till Paygoo.
Kortet kan eventuell inte användas för betalning förrän den registrerats.

2.6 Du måste göra allt du kan för att säkerställa kortets säkerhet.

2.7 Du är ansvarig för att säkerställa att koderna till kortet förblir konfidentiella och att de inte avslöjas för någon annan person. Med “koder” menar vi följande information: lösenordet till webbplatsen, CVC2-koden, PIN-koden, kortets utgångsdatum och det 16-siffriga kortnumret.

2.8 Om du förlorar ditt kort eller det blir stulet måste du meddela Paygoo utan onödigt dröjsmål. Om det inte görs riskerar du att förlora de pengar du satt in på kortet och att bli ansvarig för all icke-auktoriserad användning av kortet.

2.9 REGLER OM PENNINGTVÄTT

2.10 I enlighet med tillämlig lagstiftning för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, måste våra kunder kunna legitimera sig på korrekt sätt inför Paygoo. Härmed representerar du och samtycker till att du utan dröjsmål tillhandahpller Paygoo all nödvändig information (vilket kan omfatta att bevisa din identitet), och att du informerar Paygoo om alla relevanta ändringar och samtycker till att Paygoo använder sig av din e-postadress eller mobiltelefonnummer för att skicka begäran till dig om att tillhandahålla eller uppdatera sådan information. Vi kanske inte kan utfärda ett kort till dig, eller kan behöva stoppa eller begränsa din användning av kortet om du inte tillhandahåller denna information vid begäran.

2.11 Du måste informera Paygoo om du ändrar din adress.

2. (B) Kortbegränsningar
Begränsningen kan tillämpas för alla kort som är utställda i svenska kronor.

Högsta belopp som kan laddas per dag 10,000
Maximalt antal gånger kortet kan laddas per dag 10
Högsta belopp som kan laddas per månad 45,000
Maximalt antal gånger kortet kan laddas per månad 50
Högsta belopp som kan laddas per år 360,000
Högsta belopp som kan spenderas per dag 50,000
Högsta belopp som kan spenderas per månad 100,000
Högsta belopp som kan spenderas per år 500,000
Högsta saldo vid ett givet tillfälle 500,000
Högsta kontantbelopp som utbetalas 10,000
Högsta belopp som kan tas ut i bankomat per dag 2,000
Minsta belopp som kan tas ut i bankomat 10
Maximalt antal uttag som kan göras i bankomat per dag 5
Högsta uttagsbelopp som kan göras i bankomat per månad 15,000
Högsta uttagsbelopp som kan göras i bankomat per år 150,000

3. Använda ditt kort
Detta är ett förbetalt kort som kan användas för att betala för varor och tjänster där MasterCard-symbolen visas. Kortet används vid tidpunkten för betalning. Använd det för att betala en delsumma eller hela köpesumman.
När du får ditt kort måste det först registreras. Du registrerar kortet på Paygoos hemsida www.paygoo.se. Fyll i de personuppgifter som önskas.
Kortet kan eventuell inte användas för betalning förrän den registrerats.
Köpesumman får inte överskrida saldot på kortet. Saldot minskar med beloppet för varje köp du genomför. Om något av inköpen gör att du överskrider saldot på kortet eller de begränsningar som gäller för kortet vid en viss tidpunkt kommer transaktionen att nekas.
Du kan använda kortet överallt där Mastercards förbetalda kort accepteras för betalning i butiker eller online.
Det är ditt ansvar att i förväg se till att saldot på kortet räcker för ditt inköp. Du kan inte använda ditt kort efter utgångsdatumet.
Vi kommer att dra av värdet på dina transaktioner från saldot på ditt kort direkt när de görs, och vi drar också av eventuella avgifter så snart de uppstår. Se vår klausul om avgifter för information om tillämpliga avgifter. Kortinnehavaren har rätt att använda kortet, kortet är dock fortfarande vår egendom.
I brottsförebyggande syfte kan frågor om kortet ställas och vi kan blockera användning, antingen helt eller i vissa områden eller hos vissa handlare. Om detta händer kan du kontakta kundtjänst.
Vi kan komma att be dig sluta använda kortet, returnera det till oss eller förstöra det. Vi kan när som helst stänga, begränsa eller annullera ditt kort eller vägra att utfärda eller ersätta ett kort av följande orsaker:

 1. Vi är oroliga för säkerheten för ditt konto eller de(t) kort vi har utfärdat;
 2. Vi misstänker att ditt konto används på ett obehörigt eller bedrägligt sätt; eller
 3. Vi är tvungna att vidta denna åtgärd för att efterleva tillämplig lag.

Om vi gör detta kommer vi att meddela dig så snart vi har möjlighet eller tillstånd. Liksom med andra betalkort kan vi inte garantera att en återförsäljare kommer att acceptera ditt kort. Vi kan också vägra att betala en transaktion:
 1. Om vi är oroliga för säkerheten hos ditt kort eller misstänker att ditt kort används på ett obehörigt eller bedrägligt sätt;
 2. Om inte tillräckligt med pengar för att täcka transaktionsbeloppet och eventuella tillämpliga avgifter finns laddade på ditt kort vid tidpunkten för transaktionen;
 3. Om vi har rimliga skäl att tro att du agerar i strid mot dessa villkor;
 4. Om vi tror att en transaktion är potentiellt misstänkt eller olaglig (till exempel om vi tror att transaktionen görs i bedrägligt syfte); eller
 5. På grund av fel, misslyckanden (vare sig de är mekaniska eller andra) eller avslag från köpmän, betalningsprocessorer eller betalningssystem som behandlar transaktioner.

Om vi vägrar att godkänna en transaktion kommer vi omedelbart att meddela varför, om det är praktiskt möjligt, såvida det inte skulle vara olagligt för oss att göra det. Du kan korrigera de uppgifter vi har, och som kan ha orsakat att vi vägrar genomföra en transaktion, genom att kontakta kundtjänst.

4. Godkänna transaktioner
Med förbehåll för det specifika kortets funktioner kan godkännandet av en transaktion omfatta att godkänna varje enskild transaktion, eller att på förhand godkänna framtida transaktioner av ett visst eller ovisst belopp.
En korttransaktion kommer att betraktas som godkänd när du godkänner transaktionen vid försäljningsstället genom att följa handlarens eller återförsäljarens instruktioner. Detta kan innefatta:

 1. Att signera en voucher; eller
 2. Tillhandahålla kortuppgifterna för kortet och/eller andra begärda uppgifter;
 3. Att genomföra en kontaktlös betalning om kortets funktioner tillåter.

Du kan inte dra tillbaka ett godkännande (eller annullera en transaktion) efter att den har tagits emot av handlaren.
Vi betalar det belopp som krävs av försäljningsstället för att täcka den transaktion du har godkänt inom tre (3) dagar efter att vi tar emot begäran. En transaktion tas emot vid den tidpunkt som vi tar emot transaktionsinstruktionerna från handlaren.

5. Upphörande, upphävande och annullering av ditt kort
Kortet upphör att gälla det utgångsdatum som står på kortet (utgångsdatum). Efter utgångsdatumet kan du inte använda kortet men du har tillgång till kvarstående pengar genom inlösenprocessen som beskrivs i klausul 6 i dessa villkor.
Vi kan också annullera dessa villkor eller upphäva ditt kort eller konto med omedelbar verkan, om vi misstänker att du avsiktligen använder ditt kort avsiktligen för bedrägeri eller andra olagliga syften. Om vi gör detta kommer vi att meddela dig så snart vi har möjlighet eller tillstånd. Om vi annullerar ditt kort måste du meddela oss vad du vill göra med eventuella kvarstående pengar inom tre (3) månader efter det datum vi meddelar dig att kortet är annullerat. Om ditt kort annulleras blockerar vi med kortet med omedelbar verkan, så att det inte kan användas. Du har inte rätt till återbetalning av pengar som du redan har spenderat på auktoriserade transaktioner, eller väntande transaktioner eller eventuella avgifter för användning av det kortet innan kortet annulleras eller upphör att gälla.
Du kan annullera ditt kort genom att kontakta kundtjänst. Om du annullerar ditt kort kommer vi att se till att kvarstående medel återbetalas till dig efter att alla transaktioner och avgifter har dragits av. Se under avsnitt 10: "Din rätt till återbetalning" nedan för ytterligare information. En inlösenavgift kan debiteras (se avgiftsklausulen nedan).

6. Ersättning och inlösen under och efter utgångsdatum och inlösenavgift.
Eventuellt tillgängligt saldo på kortet kan lösas in när som helst upp till sex (6) år efter utgångsdatum. För att göra detta måste kortinnehavaren kontakta kundtjänst, visa fullständig identifikation och fylla i en inlösenblankett som tillhandahålls av kundtjänst eller utfärdaren.
Under de första tolv (12) månaderna efter utgångsdatum är inlösen av eventuella kvarstående medel på ett kort kostnadsfri. Om kortinnehavaren begär inlösen under tiden som det kortet är giltigt, dvs. före utgångsdatum, eller efter mer än tolv (12) månader från utgångsdatum, kommer en inlösenavgift på 150 kr att dras från det inlösenvärde som överförs till kortinnehavaren. Eventuell inlösen kommer endast att överföras till kortinnehavaren, genom överföring till det bankkonto som kortinnehavaren anger på inlösenformuläret. En begäran om inlösen kan ta upp till trettio (30) dagar att behandla, men vi anstränger oss för att hantera begäran snabbare om möjligt.

7. Förvara ditt kort säkert
Du bör hantera ditt kort som du hanterar kontanter. Om det försvinner eller blir stulet kan du förlora en del av eller alla dina pengar på samma sätt som om du förlorade kontanter ur din plånbok eller handväska. Därför måste du förvara ditt kort säkert och inte låta någon annan använda det.
Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar saldot på ditt kort på webbplatsen.

8. Förlorat eller stulet kort och obehöriga eller felaktigt utförda betalningar
Dumåste utan dröjsmål meddela kundtjänst om du känner till eller misstänker att ett kort har försvunnit eller blivit stulet, eller om du tror att en transaktion har genomförts felaktigt.
Vi återbetalar eventuella felaktigt genomförda transaktioner omedelbart, förutsatt att vi inte har anledning att tro att händelsen har orsakats av ett brott mot dessa villkor, av oaktsamhet eller om vi har rimliga skäl att misstänka bedrägeri. Om transaktionen sker till följd av ett förlorat eller stulet kort står du för förlusten med upp till 500 kr totalt.
Om utredningar emellertid visar att en omtvistad transaktion har godkänts av dig, eller att du har agerat bedrägligt eller oaktsamt (till exempel genom att inte förvara ditt kort säkert), kan du bli ansvarig för de förluster vi åsamkas till följd av användandet av kortet.

9. Vårt ansvar
Vi ansvarar inte för eventuell förlust till följd av:

 1. Anledningar som orsakas av onormala och oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, vars konsekvenser skulle ha varit ofrånkomliga trots alla våra motansträngningar; eller
 2. En återförsäljare som inte godtar ditt kort (såvida vi inte har agerat med grov oaktsamhet eller uppsåtligen i detta avseende); eller
 3. Vår efterlevnad av juridiska och lagstadgade krav; eller
 4. Förlorad eller skadad information, såvida inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktligen från vår sida.

10. Din rätt till inlösen av pengar och återbetalning av transaktioner på ditt kort
Du har rätt till inlösen av alla eller delar av pengarna på ditt kort när som helst, i enlighet med processen som beskrivs i klausul 6 i detta dokument.
Vi löser inte in värdet av pengarna på ditt kort om din inlösenbegäran kommer in senare än sex (6) år efter utgångsdatum eller efter att dessa villkor har löpt ut.
Klausulen 13 innehåller en sammanfattning av tillämpliga avgifter, inklusive inlösenavgifter.

11. Återbetalning av transaktioner
Du kan vara berättigad att kräva en återbetalning i samband med en transaktion när:

 1. Transaktionen inte godkändes under dessa villkor;
 2. Vi är ansvariga för en felaktigt genomförd transaktion och du har meddelat oss i enlighet med ovanstående klausul 8;
 3. En förauktoriserad transaktion där det exakta beloppet inte angavs vid tidpunkten för godkännandet och beloppet som drogs av leverantören var högre än du rimligen kunde ha förutsett, med hänsyn taget till normalt konsumtionsmönster på kortet eller omständigheterna kring transaktionen.

En begäran om återbetalning som gjorts under ovanstående omständigheter accepteras inte om beloppet för transaktionen har meddelats dig minst fyra (4) veckor före transaktionsdatumet eller om begäran görs mer än åtta (8) veckor efter att den har dragits från ditt konto.
Vi ordnar en elektronisk överföring till ett bankkonto som du har angett. För att vi ska kunna uppfylla våra juridiska åtaganden kan vi be dig att tillhandahålla viss information innan vi kan behandla din begäran om återbetalning.

12. Ändringar i dessa villkor
Vi kan när som helst göra ändringar i dessa villkor genom att meddela dig på webbplatsen minst två (2) månader innan ändringen börjar gälla. Den senaste versionen av dessa villkor finns alltid tillgänglig på webbplatsen. Ändringen börjar automatiskt att gälla och du antas ha godkänt den meddelade ändringen, såvida du inte meddelar oss att du inte godkänner ändringen. I så fall kommer vi att behandla det som ett meddelande om att du omedelbart vill avsluta, och under sådana omständigheter kommer vi att återbetala eventuellt saldo på kortet i enlighet med klausul 11 ovan, och du kommer inte att debiteras någon återbetalningsavgift.

13. Avgifterna
Vi debiterar inga avgifter för att kontrollera ditt saldo och dina transaktioner online. Följande avgifter gäller dock:

Typ av avgift Avgiftsbelopp i SEK
Kortavgift 99
Årsavgift 99
Laddningsavgift för kort 30 + 2% av laddat belopp
Laddningsavgift för kontanter 29
Laddningsavgift, onlineladdning 30 + 2% av laddat belopp
Inlösen-/ersättningsavgift 150
Serviceavgift (SMS, PIN-kod, saldo, transaktioner 6
Serviceavgift för inköp i annan valuta 4% (+ transaktionsavgift på 3,50)
Överföringsavgift 16
Transaktionsavgift 3.5
Kontantuttag, kortvaluta 40
Kontantuttag, annan valuta 40

14. Tvister med försäljningsställen
Om det uppstår tvister om inköp som du har gjort med ditt kort bör dessa lösas med den person du köpte varorna eller tjänsterna från. Vi ansvarar inte för kvalitet, säkerhet, laglighet eller någon annan aspekt av varor eller tjänster som du köper med ditt kort. Kom ihåg att vi inte kan stoppa transaktionen när du har gjort ett inköp med ditt kort.

15. Kundtjänst
Om du har några frågor gällande ditt kort kan du kontakta kundtjänst på hello@paygoo.se

16. Klagomål
Om du på något sätt är missnöjd med ditt kort eller sättet det hanteras på ska du i första hand kontakta kundtjänst på hello@paygoo.se
Om dina klagomål inte handläggs på tillfredsställande sätt, vänligen ta kontakt med EML via e-post till cardsupport@emlpayments.com.
Om du fortfarande är missnöjd kan du också ta kontakt med oss och diskutera med vår Financial Services and Pensions Ombudsman at 3:e våningen, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irland.
Telefon: +353 (0)1 567 7000 och e-post till: info@fspo.ie eller genom att använda online-formuläret för att lämna in klagomål.

17. Kompensation
Kortet är en produkt för elektroniska pengar (e-pengar) och även om det är en produkt som regleras av Irlands centralbank finns det inget kompensationssystem för att täcka förlustkrav i samband med kortet.

18. Överlåtelse
Vi kan när som helst tilldela för- och nackdelar i dessa villkor för ett annat företag, med två (2) månaders notis till dig i förväg. Om vi gör så påverkas inte dina rättigheter.

19. Avskiljbarhet
Om någon del av dessa villkor av någon anledning bedöms vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar – (i) ska den delen läsas ned i den utsträckning som är nödvändig för att bevara dess giltighet och, om den inte kan läsas ned ska den avskiljas, och (ii) lagligheten, giltigheten och verkställbarheten för återstoden av dessa villkor ska inte påverkas därigenom och ska förbli i full kraft och verkan i största möjliga utsträckning enligt lag.

20. Personuppgifter
EML Money DAC och EML Payments AB hänvisas till kollektivt om “vi" respektive ”våra" i avsnitt 20 och och var och en kan agera gemensamt eller var och en för sig i förhållande till detta avsnitt. Vi kan komma att samla in och bevara personuppgifter om dig i syfte att hantera ditt kort och tillhörande konto, och för att kunna besvara frågor som du eventuellt har gällande dessa.
Genom att använda detta kort samtycker du uttryckligen till att vi har åtkomst, bearbetar och bevarar ny information eller personuppgifter som tillhandahålit oss eller Paygoo, i syfte att tillhandahålla betalningstjänster. Detta påverkar inte våra respektive rättigheter och åligganden enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan återta ditt samtycke genom att avsluta ditt kort Om du drar tillbaka ditt samtyckande kommer vi att avbryta användandet av dina personuppgifter för detta syfte, men vi kan komma att fortsätta hantera dina personuppgifter för andra syften där vi har rätt att enligt lag göra så, såsom i fall där vi behöver spara information om dina transaktioner.
Vi måste också samla in personuppgifter för att identifiera och verifiera din identitet. Utan denna information kan vi inte göra kortet tillgängligt för dig och du bör inte ansöka om kortet.
Bearbetningen av dina personuppgifter styrs av EML Money DAC och EML personuppgiftspolicy (beroende på vilken som är tillämplig) vilka du kan läsa om på https://www.perfectpaas.com/Help/PrivacyPolicy och https://emlpayments.com/liksom för Paygoos personuppgiftspolicy (beroende på vilken som är tillämplig), som finns på https://paygoo.se/personvernerklaering. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till villkoren i EML Money DAC och EML personuppgiftspolicies. Kontakta vår kundtjänst på hello@paygoo.se för mer information

21. Gällande lag
Dessa villkor är formulerade på engelska. All kommunikation med dig ska ske på engelska när så är möjligt. Om dessa villkor översätts till ett annat språk än engelska ska den engelska versionen råda. Dessa villkor och eventuella tvister, förfaranden eller anspråk av något slag som uppstår till följd av eller hänför sig till dessa villkor (inklusive eventuella tvister eller anspråk utanför kontraktet) ska uteslutande styras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar, och Republiken Irlands domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion. Detta påverkar inte de rättigheter du kan ha enligt en obligatorisk tillämplig konsumentlag.

22. Kapitalskydd
Som ansvarig utfärdare av e-pengar garanterar EML Money DAC att så snart de har mottagit dina pengar sätts de in på ett säkert konto, i specifikt syfte att lösa in transaktioner som görs med ditt kort. I händelse av att EML Money blir insolvent skyddas medel som du har laddat och som har satts in av EML Money DAC på ett säkert konto där de är skyddade mot fordringsägares krav.

23. Utfärdare av kortet
Ditt kort är utfärdat av EML Money DAC, vars huvudkontor är på andra våningen, La Vallee House, Upper Dargle Road, Bray, Co. Wicklow, A98 W2H9, Irland och som är auktoriserat av Central Bank of Irland enligt reglerna för elektroniska pengar 2011 (Registerreferens: C95957).