Integritetsmeddelande

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, när du använder en av våra produkter eller om du kontaktar oss på annat sätt. I detta integritetsmeddelande finner du information om hur vi samlar in personuppgifter, varför vi gör det och dina rättigheter relaterade till behandlingen av dina personuppgifter.

Organisationen som ansvarar för att behandla insamlade personuppgifter är Paygoo AB (organisationsnummer 556885-7576). Du får gärna kontakta vår kundservice om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt (vanligtvis inom 48 timmar).

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i olika syften beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig.

Vi samlar in personuppgifter för att
 • Ge dig åtkomst till våra produkter
 • Skicka dig relevant information om våra produkter
 • Besvara dina frågor till oss
 • Förebygga och upptäcka brott

Vi ska ha en rättslig grund för att samla in och behandla dina personuppgifter. Avtalet som du ingår när du använder våra produkter och ditt samtycke till att samla in och behandla dina personuppgifter ska betraktas som en rättslig grund. Tänk på att vi är skyldiga enligt lag att efterleva våra rättsliga skyldigheter enligt gällande lagar och instruktioner från offentliga myndigheter.

Vi samlar in följande personuppgifter
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Födelsedatum
 • Adress

Personuppgifter samlas in genom formulär på vår webbplats och när du aktiverar våra produkter. Det är frivilligt att uppge denna information. Kom ihåg att vi kanske inte kan ge dig tillgång till våra produkter om du väljer att inte lämna ut dina personuppgifter.

Hur uppgifterna lagras och tas bort

Personuppgifter som vi samlar in lagras i säkra CRM-system och på kortplattformen som vi använder. Dessa uppgifter behandlas vanligtvis av Paygoo-medarbetare, men kan även finnas tillgängliga för en del underleverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi kommer att lagra uppgifterna så länge som nödvändigt för det syfte i vilka de erhölls. När avtalet är avslutat och när alla skyldigheter är uppfyllda, är vi vanligtvis skyldiga att fortsätta lagra uppgifterna för att efterleva svenska redovisningslag (från 3,5 till 10 år) och den svenska lagen om bekämpning av penningtvätt (5 år).

Du kan när som helst begära att uppgifter som vi har om dig tas bort (därmed kan tillgången till våra produkter upphöra). Borttagning av personuppgifter berör inte lagligheten för åtgärder som grundas på samtycke om åtgärden utförs innan samtycket dras tillbaka. Observera att vi kan vara skyldiga att lagra uppgifterna under en tid efter begärd borttagning. Kontakta vår kundtjänst om du fortfarande vill ta bort dina personuppgifter från våra system.Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt (vanligtvis inom 48 timmar).

Kommunikation via nyhetsbrev (e-post) och SMS

Det är möjligt att vi får behov av att skicka dig relevant information om våra produkter och annan information om din verksamhet. Denna kommunikation bygger på samtycket du gav oss när du registrerade eller aktiverade en av våra produkter.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats (detta gäller till exempel för Min sida). Detta är nödvändigt för att anpassa webbplatsen efter besökarna och gör den mer användarvänlig – i denna process samlar vi inte in känsliga uppgifter om dig. Du kan när som helst göra ändringar i din webbläsare och spärra cookies. Kom ihåg att du kan förlora tillgången till delar av webbplatsen om du gör det.

Förebygga och upptäcka brott

Personuppgifter kan användas för att förebygga och upptäcka brott som till exempel penningtvätt, bedrägeri och terrorism. Vi kan vara skyldiga att antingen samla in personuppgifter från eller tillhandahålla personuppgifter till banker, finansinstitut, polisen och andra offentliga myndigheter. Vi är också skyldiga att rapportera eventuella misstänkta uppgifter och transaktioner till polisen och andra offentliga myndigheter.

Dela personuppgifter

Vi använder oss endast av betrodda och seriösa underleverantörer (personuppgiftsbiträden) för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på vårt uppdrag. Alla personuppgiftsbiträden har ingått avtal (biträdesavtal) med Paygoo AS, för att skydda uppgifterna och för att säkerställa alla skeden i behandlingen. Vi kommer inte vidareföra personuppgifter till andra, om vi inte har en rättslig grund till detta.

Vi använder följande personuppgiftsbiträden
 • Visma Digital Commerce AS
 • UAB PayrNet
 • Global Processing Services Ltd
 • MBXP ApS
 • W2 Global Data
 • EML Money DAC

Personuppgiftsbiträden utanför EES har (utöver biträdesavtal) ingått särskilda avtal (standardavtal godkända av EU-kommissionen) med Paygoo AB. Vi samarbetar endast med underleverantörer som fullt ut förstår och respekterar dina rättigheter.

Dina rättigheter och klagomål

Du har rätt att begära åtkomst till personuppgifter som vi har lagrade och att få veta hur dessa behandlas. Du kan även begära begränsad behandling, rättning eller borttagning av lagrade personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på den svenska dataskyddsmyndighetens webbplats. Kontakta vår kundtjänst om du vill tillämpa dina rättigheter.Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt (vanligtvis inom 48 timmar).

Du kan inkomma med ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling inte motsvarar det som är beskrivet här eller att vi på annat sätt bryter mot våra rättsliga skyldigheter. Du finner mer information om hur du inkommer med klagomål på den den svenska dataskyddsmyndighetens webbplats

Dataportabilitet

Vid användning av automatiserad behandling av personuppgifter kommer vi på begäran att exportera och visa alla lagrade uppgifter. En sådan begäran kan inkomma till vår kundtjänst. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt (vanligtvis inom 48 timmar).

Förändringar

Förändringar i tillämplig lag kan medföra förändringar i detta integritetsmeddelande. Du kommer att bli informerad om eventuella förändringar via nyhetsbrev (e-post) eller SMS. Du finner även uppdaterad information på vår webbplats.